PDA

Xem bản đầy đủ : [Quận 10] Lưu ý về vấn đề cất đồ ở thuìng đồ chung. Hạn chế tối đa cất !admin
29-03, 05:22 PM
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/z51/1/16/1f449.png Code game, hướng dẫn chung: duphong.net/huongdan (http://duphong.net/huongdan)

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/z50/1/16/2757.png Các bạn lưu ý hộ mình:
- Ko cất đồ = phím chuột phải vào thùng đồ chung
- Ko cất đồ Full đồ quan trọng vào Thùng Đồ Chung
- Đồ quan trọng hãy cất ở Nv phụ hay tài khoản phụ cho an toàn