Đối thoại giữa admin và catgold

1 Tin nhắn viếng thăm

  1. ADM xem thế lao chu ae vừa chuyện sang ma mất hết đồ thông bao ma chua thay giả quyết gi ca
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1