TOP 50 lúc 0h00 27/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 AngularDW 0 66 400 Grand Master Quận 10
2 TrumSV 0 64 400 Grand Master Quận 10
3 Shenko 0 63 400 Grand Master Quận 10

View more latest threads same category: