TOP 50 lúc 0h00 02/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SoulCuiBap 0 150 400 Grand Master Quận 10
2 MinhMashi 0 147 301 Grand Master Quận 10
3 Shenko 0 145 400 Grand Master Quận 10
4 Torai 0 141 400 Grand Master Quận 10
5 Lucifer 0 140 400 Duel Master Quận 10

View more latest threads same category: