Ra Mắt Máy Chủ Tân Thủ 4 - Exp 200
Máy chủ ra mắt nhằm hỗ trợ cho các tân thủ chơi sau có thể kịp đua top

=========Điều kiện áp dụng========
- Áp dụng cho toàn bộ nhân vật có Reset < 6 trở về tức là Điều kiện Reset
= 5 and level = 400 thì nhân vật của bạn đặt tới mốc Giới hạn này sẽ bị kích out khỏi game.
- Sub không hỗ trợ cho class là master - Master vào cầy không có điểm exp

BQT mong rằng hỗ trợ trên sẽ làm anh em game thủ thoải mái Đuổi top hơn

View more latest threads same category: