Khi đang chơi bạn bị dis game và xảy ra lỗi reconnect. Do xảy ra tình trạnh bị xung đột với trình duyệt Chrome và Cốc Cốc. Cách fix như sau:

1. Tắt trình duyệt cốc cốc + Chrome khi đang chơi game. Chỉ bật lên khi cần RF.
Hoặ các bạn có thể mở trình duyệt Firefox thì sẽ ko bị xung đột với Game

Tải firefox ở đây: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/
Chọn trình duyệt phù hợp cho máy tính bạn

Sử dụng Opera Web: http://www.opera.com/vi/download

2.